HUN | ENG

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen weboldal (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az Aeffect-Communications and Consulting Kft. kezelésében áll (Székhely cím: 1132 Budapest, Csanády utca 25. B. ép. 3. em. 5.; Email cím: info@aeffect.hu).
A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban "Felhasználó") elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, beleértve az adatkezelő, adatfeldolgozó személyét, az adatkezelés jogalapját, célját, időtartamát, adattárolás helyét, adatbiztonsági intézkedéseket.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Cookiek használata

Az Aeffect-Communications and Consulting Kft. weboldalán saját és harmadik féltől származó cookie-kat használ, hogy elemezz a felhasználók tevékenységét és fejlessze a weboldalakon nyújtott szolgáltatásokat. A cookie-k nem tartalmaznak azonosítható személyes adatokat. A weboldalak használatával a látogatók elfogadják a cookie-knak a használatát.

A weboldalon a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) következő szolgáltatásai aktívak:


Google Analytics

A jelen weboldal a Google Inc. Google Analytics webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics “cookie-kat”, azaz olyan szöveges fájlokat használ, amelyek elmentődnek az Ön számítógépére, és melyek segítségével elemezhető, hogy Ön hogyan használja a weboldalt. A cookie által létrehozott, az Ön weboldal-használatára vonatkozó adatokat („használati adatok”), köztük az IP címét, általában a Google egy, az Egyesült Államokban található szerverére továbbítják és ott tárolják.

Tájékoztatjuk, hogy oldalainkon “gat._anonymizeIp()” parancsfájlt, a Google Analytics egy bővítményét használjuk, mely anonimizálja az IP címeket a földrajzi hely meghatározása után (“IP maszkolás”). Az IP anonimizáció aktiválásával az Ön IP címét a Google előzetesen, az Európai Unió valamely tagállamában vagy egy, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országban lerövidíti. A teljes IP címet csak kivételes esetben továbbítják a Google egy Egyesült Államokbeli szerverére, ahol aztán csonkolják.

A Google a nevünkben arra használja ezt az információt, hogy értékelje, Ön hogyan használja a weboldalunkat, hogy számunkra jelentéseket állítson össze a weboldalon mért aktivitásról, és számunkra egyéb, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön böngészőjétől a Google Analytics keretein belül kapott IP-címet nem kapcsolják össze a Google tulajdonában lévő egyéb adatokkal. Ezeket az adatokat csak akkor továbbítják harmadik feleknek, ha azt jogszabály írja elő, illetve rendelési adatok feldolgozása érdekében. A Google semmilyen esetben nem köti össze az Ön használatra vonatkozó adatait más, a Google által tárolt adatokkal.

Böngészője megfelelő beállításának kiválasztásával megakadályozhatja ezeknek a cookie-knak a használatát, de felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. Ezen kívül úgy kerülheti el, hogy a cookie által létrehozott adatokat és a weboldal használatára vonatkozó adatokat (ideértve az IP címét) a Google összegyűjtse és feldolgozza, ha letölti és telepíti böngészőjébe a beépülő modult a következő linkről.

Részletes információk érhetők el a Google Analytics működéséről az alábbi linken:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics hirdetési funkciók (DoubleClick)

A Google Analytics mellett (lásd fent) a DoubleClick analitikai hirdetési funkció is aktív ezen a weboldalon. Ennek következtében egy Google cookie segítségével további adatok gyűjtésére kerül sor, ami meghaladja a Google Analytics szokásos alkalmazását. Ebből a célból weboldalunk harmadik féltől származó cookie-kat is használ a Google Analytics cookie-k mellett.

A DoubleClick funkciónak az a célja, hogy Önnek releváns saját, illetve harmadik féltől származó hirdetéseket jeleníthessünk meg. A böngészőhöz egy azonosítószám (ID) van álnévként hozzárendelve, hogy ellenőrizni lehessen, az Ön böngészőjében mely hirdetések lettek megjelenítve és melyekre kattintottak rá. A DoubleClick cookie-k használata lehetővé teszi hirdetések megjelenítését a mi weblapunkon és más internetes oldalakon való korábbi látogatásai alapján. A cookie által létrehozott adatokat egy, az Egyesült Államokban található szerverre továbbítják értékelésre és azokat a Google ott tárolja. Az adatokat csak akkor továbbítják harmadik feleknek, ha azt jogszabály írja elő, illetve a rendelési adatok feldolgozása során. A Google semmilyen esetben nem köti össze az Ön használatra vonatkozó adatait más, a Google által tárolt adatokkal.

Böngészője megfelelő beállításának kiválasztásával megakadályozhatja ezeknek a cookie-knak a használatát, de felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. Ezen kívül úgy kerülheti el, hogy a cookie által létrehozott adatokat és a weboldal használatára vonatkozó adatokat a Google összegyűjtse és feldolgozza, ha letölti és telepíti a böngészőjébe a beépülő modult a következő linkről. Másik megoldás, hogy a Digital Advertising Alliance weboldalán inaktiválja a DoubleClick cookie-kat a következő linken keresztül.

Ezenkívül a “Google Analytics” szolgáltatásról fentebb írtak az Analytics hirdetési funkciókra is érvényesek.

Részletes információk érhetők el a DoubleClick működéséről az alábbi linken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google AdWords

A jelen weboldal a Google Inc. elemzőszolgáltatását, a Google AdWords szolgáltatást használja, valamint a Google AdWords keretein belül konverziókövetést alkalmaz. A Google AdWords az Ön számítógépének merevlemezén tárolt cookie-kat használ (ún. “konverziókövető cookie-k”), mikor Ön egy Google által megjelenített hirdetésre kattint. Ezek a cookie-k csak egy 30 napos időtartamig aktívak, és személyes azonosításra nem használhatók. Ha a weboldalunk bizonyos lapjait keresi fel, a Google és vállalatunk nyomon tudja követni, hogy a lapot egy adott hirdetésre való kattintással érte-e el. A konverziókövető cookie-kon keresztül megszerzett adatokat arra használják, hogy a konverziókövetést alkalmazó AdWords ügyfeleknek statisztikai jelentéseket készítsenek. Ezekből a statisztikákból megtudhatjuk azoknak a felhasználóknak a számát, akik egy adott, a Google által megjelenített hirdetésre kattintottak, és akiket egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányítottak át.

A konverziókövetés mellett remarketing funkciókat is használunk.

A Google Remarketing funkció segítségével elérhetünk olyan felhasználókat, akik korábban felkeresték a weboldalunkat. Így az oldal felhasználóinak, akik már érdeklődnek a termékeink vagy szolgáltatásaink iránt, a display hálózat más weboldalain is megjeleníthetjük hirdetéseinket. A Google Display Hálózat weboldalain az elmúlt 30 napban mért felhasználói magatartáson illetve kontextuális keresőmotor adatok alapján az AdWords megállapítja, hogy a weboldalunk felhasználói milyen közös érdeklődési körökkel és milyen közös tulajdonságokkal bírnak. Ezen információk alapján az AdWords olyan új, potenciális ügyfeleket talál, akiket a hirdetésekkel meg lehet szólítani, és akiknek érdeklődése és tulajdonságai hasonlóak a weboldalunk felhasználóiéhoz. A célközönség-specifikus remarketing cookie-k kombinációjának alkalmazásával valósul meg, ilyenek például a Google Analytics cookie-k és a Google DoubleClick cookie-k a weboldal felhasználóinak böngészőjében.

Ha le kívánja tiltani a követést, megakadályozhatja a funkció alkalmazását, ha böngészőjének megfelelő beállításának kiválasztásával (letiltás opció) megakadályozza a cookie-k telepítését, illetve ha a lenti linket követve telepíti az ott található beépülő modult:
https://www.google.com/settings/ads/plugin. A harmadik féltől származó cookie-k használatát úgy is letilthatja, ha felkeresi a Network Advertising Initiative inaktiváló weboldalát a http://www.networkadvertising.org/choices/ címen, és ott követi a letiltáshoz szükséges lépéseket.

A “Google Analytics” szolgáltatásról fentebb írtak a Google AdWordsre is érvényesek.

A Google AdWordsről a következő linkeken talál további információt:
http://www.google.com/privacy/ads/

Az Aeffect-Communications and Consulting Kft. a LinkedIn Sponsored Inmail szolgáltatásán keresztül és egyéb szolgáltatásokon keresztül feldolgoz a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a következő célokkal:

 • A weboldal és szolgáltatásaink üzemeltetése és javítása
 • Szolgáltatások nyújtása a felhasználóknak és ügyfeleknek és további olyan szolgáltatások és termékek nyújtása melyek iránt a felhasználó vagy ügyfél érdeklődését fejezte ki
 • A feliratkozások felülvizsgálatának és elemzésének megkönnyítése
 • A felhasználó érdeklődésének és igényeinek felmérése a szolgáltatások és termékek minőségének javítása érdekében
 • A felhasználók és ügyfelek valamint potenciális felhasználók és ügyfelek számára biztosított ajánlatok, termékek és szolgáltatások értékelése
 • Szolgáltatások használatának monitorozása
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • A felhasználóval emailben vagy más módon történő kommunikáció és további információ biztosítása (például különleges ajánlatok, bejelentések és marketing anyagok)
 • Online kérdőívezés a weboldallal és szolgáltatásainkkal kapcsolatban
 • Adatbázisok egyesítése azzal a céllal, hogy aggregált adatbázis jöjjön létre belső értékeléshez és elemzéshez/li>
 • Emlékeztetők, technikai értesítések, biztonsági figyelmeztetések, támogatói és adminisztratív üzenetek, adminisztratív hirdetmények és marketing anyagok küldése
 • Marketing anyagok küldése emailben, valamint
 • A mindennapos működés ellátása úgy mint elemzések készítése, csalások megelőzése, a cég riportolási kötelezettségeinek teljesítése, a felhasználási feltételek és más szerződéses vállalások vagy törvényi kötelezettségek betartása.


Részletes információk érhetők el a LinkedIn Sponsored Inmail szolgáltatásról az alábbi linken: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87080/linkedin-marketing-solutions-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr-?lang=en

Remarketing

A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, olyan hirdetéseket jelenítsen meg, amelyek feltehetően érdeklik a felhasználókat. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok.

A felhasználók engedélyezik az adatkezelő részére az alábbi remarketing programok használatát: Google remarketing, Facebook pixel.